Detachering

Een tekort aan tijdelijk vakmanschap? Om ‘grip op de zaak’
te houden kan Koster Solutions tijdelijk ondersteunend personeel leveren. Koster
Solutions maakt bij deze dienst gebruik van vakmensen die een ruime ervaring
hebben in hun vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan de uitgestroomde ‘babyboomers’
die toch nog een aantal dagen in de maand actief willen zijn in het vakgebied
waar zij veel kennis en kunde over hebben.

Daarnaast kan ook gekozen worden voor jong talent dat via deze weg mogelijk in vaste dienst treedt bij de opdrachtgever.

Centrale begrippen die horen bij de detacheringsmedewerker van Koster Solutions zijn:
• vakmanschap
• positief
• proactief
• betrouwbaar
• verzorgd

Coaching

Koster Solutions maakt onderscheid in drie typen van coaching, te weten:
• individueel
• team-coaching
• organisatie-coaching

Als het gaat om individuele coaching dan spreken we over een coach. Aan coaching van een team wordt een intervisiebegeleider gekoppeld. Bij coaching van een groter geheel, bijvoorbeeld een afdeling of een volledige organisatie, is sprake van een procesbegeleider.

Coaching vraagt om een betrouwbare aanpak waarin de vraag en het antwoord in synergie met elkaar worden gebracht.

Advies

Opdrachtgevers kunnen vertrouwen op een ruime aanwezigheid van kennis en ervaring bij de adviseurs van Koster Solutions. Onze adviseurs zijn vakmensen die veel passie hebben voor hun vakgebied. Dit in combinatie met een proactieve en energieke basishouding laat het onderscheid in kwaliteit zien.

UA-37467990-1