De verzekeringsmarkt wordt geconfronteerd met verschillende interne en externe factoren die van invloed zijn op de toekomst van de bedrijfstak. De distributieverhoudingen veranderen, er komt een (gedeeltelijk) provisieverbod, de digitalisering neemt toe en de sector voelt nog de naschokken van de economische crisis. Dit geldt zowel voor verzekeraars, als voor intermediairs en gevolmachtigde agenten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen in de markt, zal de dienstverlening naar de markt ook gaan veranderen. De belangrijkste verandering is de verschuiving naar business consultancy.

Vanuit de dienstverlening betekent dit, dat wij een kennisspeler moeten zijn. Wij moeten de aansluiting kunnen maken van de organisatie, op de marktstandaard en het onderscheidende deel van de organisatie.
Marcel Koster       Dit moet plaatsvinden vanuit verzekeringskennis (wat speelt er in het vakgebied), marktkennis (wat speelt er in
Directeur             de branche) en klantkennis(wat zijn de consequenties voor de klant).

Vanuit de expertise die aanwezig is binnen Koster Solutions, zullen wij deze expertise leveren aan de markt en ons continue de vraag stellen of we nog steeds toegevoegde waarde leveren.

In een markt die zich in een razend tempo ontwikkelt en een continue verandering vraagt ben ik de afgelopen jaren steeds de spin in het web geweest. Of het nu gaat over efficiency verbeteringen, informatie- of distributievraagstukken. Ik heb hier veel ervaring in. Voor een van de grootste verzekeraars van de wereld heb ik voor Nederland een duurzaamheidstraject geleid. Hiervoor heb ik alle processen van deze Schadeverzekeraar onderhanden gehad en vele miljoenen bespaard.  Ook distributievraagstukken zijn voor mij bekend terrein. Zo heb ik bij een verzekeraar het gehele accountmanagement geherstructureerd en zo een verbetering van 40% gerealiseerd en ben ik een van de grondleggers geweest van een nieuwe internet verzekeraar/directwriter. Daarnaast heb ik veel ervaring met productharmonisatie en rationalisatie binnen het volmacht bedrijf.

UA-37467990-1